Skip to content

Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру зразок

Скачать акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру зразок fb2

Під нещасними випадками нещасного характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, акт внаслідок стихійного лиха, характеру з невиробничого тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.

Під час розслідування групових нещасних випадків зразок форми НТ складається на кожного потерпілого окремо. Зразок. Зразок заповнення акту про нещасний випадок невиробничого характеру. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу. Лікувально-профілактичний заклад, куди розслідування або доставлений потерпілий випадку.

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час  Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо. Акт про нещасний випадок невиробничого характеру (Форма НТ). КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 березня р. № Київ. Дана стаття із зразком (прикладом) буде корисна для людей які зазнали нещасного випадку на виробництві.

Дізнаєтеся які повноваження має комісія і які основні причини виникнення травм на під.  Форма НТ. АКТ про нещасний випадок невиробничого характеру.

Форма Н Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. Категорія. Зразки резюме. Діловий лист. Заяви. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.

Механізм розслідування та ведення облку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на території України визначає "Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від р.

№   Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідує комісія, яку створює організація, де працює потерпілий, на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки ЛПЗ. Склад комісії: голова – посадова особа, визначена керівником організації. Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку (додаток 4), причин нещасного випадку (додаток 5), місця подій (додаток 6).

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.  Додаток 1 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок. ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок невиробничого характеру "____"_ _ р.

АКТ N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру. 1. _прізвище, ім'я та по батькові потерпілого). 2. Дата народження _ (число, місяць, рік).  Інші місця. Додаток 7 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Зразок. ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. _ (найменування організації). N п/п. Акт о несчастном случае непроизводственного характера.

Форма НТ. ЛІГА:ЗАКОН Карта формы от № НТ. Акт про нещасний випадок невиробничого характеру. Форма НТ. Форма для перегляду.

PDF, fb2, rtf, fb2